top of page

STORNO POPLATKY

Storno účasti - registrační poplatek

• do  25. 8. 2024 bez storno poplatků
• od  26. 8. 2024 do 13. 9. 2024 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky
• od  14. 9. 2024 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

Storno stravování, společenského programu

• do  14. 9. 2024 bez storno poplatků
• od  15. 9. 2024 do 17. 9. 2024 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky
• od  18. 9. 2024 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

Storno poplatky ubytování

do 16. 8. 2024 bez storno poplatků

od 17. 8. do 31. 8. 2024 storno 75% z celkové ceny stornovaného ubytování

od 01. 9. 2024 storno poplatek 100% ze stornované objednávky

Storno účasti, musí být nahlášeno písemně sekretariátu sjezdu e-mailem: info@bos-congress.cz.

Přijetí storna Vám bude zpět písemně potvrzeno.

 

Vrácení poplatků

Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč bude odečten
od zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na účet.

Storno v termínu se storno poplatky – po odečtení storno poplatku Vám bude platba vrácena zpět na účet, z kterého byla uhrazena Vaše platba.

 

bottom of page