top of page

HLAVNÍ INFORMACE

TERMÍN KONÁNÍ

 26. – 28. 9. 2024

 

MÍSTO KONÁNÍ

Clarion Congress Hotel Olomouc

Jeremenkova 36

Olomouc

MÍSTO KONÁNÍ SEKCE SESTER

Regionální centrum Olomouc

Jeremenkova 40B

Olomouc

POŘÁDÁ

Česká oftalmologická společnost ČLS JEP

Oční klinika LF UP a FN Olomouc

POD ZÁŠTITOU

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D – děkan LF UP v Olomouci

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. – ředitel FN Olomouc

 

PREZIDENTKA SJEZDU

MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO

Oční klinika LF UP a FN Olomouc

 

VĚDECKÝ VÝBOR SJEZDU

MUDr. Klára Marešová. Ph.D., FEBO

MUDr. Michal Hrevuš, FEBO

MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO

Prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO

Doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SJEZDU

MUDr. Klára Marešová. Ph.D., FEBO

MUDr. Michal Hrevuš, FEBO

MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO

MUDr. Barbora Bábková

MUDr. Petr Mlčák, Ph.D.

MUDr. Miroslava Malušková

Bc. Ivana Marešová

Lenka Strejčková

JEDNACÍ JAZYK

čeština, slovenština

CERTIFIKÁTY

LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

Informace pro aktivní účastníky:

7 kreditních bodů – aktivní účast přednáška (hlavní autor)  

5 kreditních bodů – aktivní účast přednáška (spoluautor)     

5 kreditních bodů – prezentaci posteru (hlavní autor)         

3 kreditní body – spoluautor posteru

1 kreditní bod – spoluautor posteru 4. a další v pořadí  

5 kreditních bodů – příspěvek ve sborníku (hlavní autor)

4 kreditní body – příspěvek ve sborníku (2. a 3. autor)

2 kreditní body – příspěvek ve sborníku (4. a další autor)    

Po ukončení akce pro Vás budou připraveny certifikáty v tištěné formě. Tyto certifikáty slouží jako potvrzení o účasti na vzdělávací akci. Lékařům, kteří mají na portálu ČLK www.vzdelavanilekaru.cz založen svůj účet, budou kredity načteny automaticky. S žádostí  o zaregistrování  do  portálu se, prosím, obraťte na příslušné OS ČLK, kde jste evidovaní.


Získání kreditního ohodnocení za ostatní kategorie (spoluautor, poster, příspěvek ve sborníku) je podmíněno individuální žádostí lékaře na kanceláři okresního sdružení komory, kde je lékař registrován a kde svou aktivitu dokládá např. programem akce nebo sborníkem.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

 

Logo ČOS.jpg
FN Olomouc
bottom of page