top of page

DŮLEŽITÁ DATA

19. 09. 2023     Otevření informace na webových stránkách

01. 12. 2023     Otevření registrací k aktivní i pasivní účasti

30. 05. 2024     Uzávěrka registrace pro aktivní účast, zaslání abstraktu do sborníku

                         (přednáška, elektronický poster, kurz)

15. 06. 2024     Rozhodnutí o přijetí abstraktu a formě sdělení, oznámení o zařazení, e-posteru, kurzu

30. 06. 2024     Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

15. 07. 2024     Program a informace autorům o délce přednášky

31. 08. 2024     Termín uploadu elektronického posteru

08. 09. 2024     Termín ukončení registrace on-line

26. – 28. 09. 2024   XXXII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP

bottom of page